Dne 1. 9. jsme v naší škole slavnostně zahájili nový škoní rok. Paní ředitelka zavzpomínala na loňské žáky 5. ročníku a přála jim hodně zdaru. Také připomněla anglický tábor, který se konal v době prázdnin na ZŠ a organizoval ho p.Neumann z Horní Krupé. V průběhu prázdnin se obnovila a vylepšila zahrada na školním pozemku, opravila střecha budovy ZŠ.

Poté pí. ředitelka přivítala každého nového žáka. Všichni prvňáci obdrželi hodnotné balíčky s pomůckami.