Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Žáci jsou zařazeni ve třech třídách. Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 30 – průměrná naplněnost je 12 žáků na třídu.

Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to k žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci postižených dětí.

Rozpis zvonění školy - zobrazit

Vyučující

Kontakt: