Školní rok 2015/16 jsme tradičně zahájili s žáky 2. - 5. ročníku v 7,45 hodin. Někteří žáčci byli tak natěšení, že se objevili před školou nejméně s půlhodinovým předstihem. Po přivítání a po vyslechnutí nezbytných informací pro další dny byly děti ,,propuštěny,, s přáním, aby si užily krásný slunný den.

Škola pak patřila od půl deváté našim prvňáčkům a jejich rodičům. Malí školáčci si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, sedět v lavici a poslouchat povídání paní učitelky. Všichni obstáli, paní učitelku pozorně sledovali a za to byli odměněni dárky. Kromě výtvarných potřeb zakoupených školou obdržel každý prvňák od Kraje Vysočina stavebnici Roto, v rámci projektu Bezpečně do školy  kufřík s reflexní vestičkou, lékárničkou, reflexními samolepkami, omalovánkami  a drobnými dárečky a od dodavatelů Ovoce do škol dostali svačinový boxík. Děti měly ze všech dárků velikou radost. Po probrání všech organizačních záležitostí si pak rodiče s dětmi v doprovodu pedagogů prošli celou školu a prohlédli si školní hřiště.

Nezbývá, než popřát všem našim školákům, aby byl pro ně nový školní rok úspěšný a pohodový. Rodičům přejeme hodně   trpělivosti a hlavně radost z výsledků  a pokroku svých dětí.