Ve středu 10. dubna proběhl na naší škole zápis do první třídy. Děti byly šikovné, v příjemné atmosféře snadno zvládly nakreslit a popsat obrázek, rozlišit barvy a geometrické obrazce, spočítat tečky beruškám, zjistit, čeho je více a čeho méně, co je nahoře, dole, napravo nebo nalevo, vystřihnout panenku nebo panáčka a spoustu dalších úkolů. Za svoji snahu byli všichni předškoláci odměněni drobnými dárečky.