Za doprovodu písniček a říkadel jsme vynesli zimu- Moranu ze vsi a poslali ji po vodě pryč. Nazpátek do vsi jsme přišli s Létéčkem a doufáme, že jsme s ním  přinesli i pěkné počasí .