Soutěž v malování mandal

Naše škola se i v letošním roce přihlásila do soutěže v malování mandal. Tuto soutěž vyhlašuje Centrum mandala v Brně - letos se konal 4. ročník.Do této soutěže jsme poslali práce všech našich žáků. Mandaly najdete na www.mandaladetem.cz, kde pro ně můžete hlasovat. Hlasování začalo 1.12.2014 a trvá do konce ledna 2015.

Naše děti už nějaké hlasy získaly, ale i každý z vás jim může pomoci svým hlasem bojovat o pěkné umístění. Z nejlepších mandal bude udělán kalendář a putovní výstava. Autoři mandal budou odměněni. Výtěžkem z prodeje kalendáře a putovní výstavy organizátoři této soutěže podpoří děti žijící v náhradní rodinné péči.  Na těchto stránkách se dozvíte o mandalách spoustu zajímavých věcí.

V naší škole proběhlo také školní kolo. Na základě hlasování všech dětí byli vyhlášeni výherci:

z 1. a 2. třídy

1. místo Ruby Fárka
2. místo Sylva Horáková
3. místo Tereza Nováková

ze 4. a 5. třídy

1. místo Dominik Hepner
2. místo David Svoboda
3. místo Alois Piskač

Autoři tří nejlepších prací byli odměněni diplomem a pastelkami pro další tvoření. Zkrátka nepřišli ani ostatní zúčastnění žáci, kteří také obdrželi malou odměnu.