Povídali jsme si o vlastním bezpečí, o základních pravidlech chování při setkání s cizími lidmi, o možnostech řešení různých kritických situací, starší žáci probírali téma bezpečného internetu, problematiku sociálních sítí, komunikaci s neznýmými uživateli, kyberšikanu.