Superstar ve škole

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 proběhla v hodině hudební výchovy známá soutěž Superstar. Každý si měl připravit jakoukoliv písničku a zazpívat ji tak, jak nejlépe umí. Soutěží bravurně provázel moderátor Kuba Eisenvort.

Někteří se tohoto úkolu zhostili náramně, za zmínku stojí skvěle připravené duo sourozenců Jeřábkových a jejich vánoční koleda v doprovodu kytary. Všechna vystoupení hodnotila vylosovaná porota, která rozdávala soutěžícím body.