Ve středu 11.5.2016 se děti z 5.třídy zúčastnily malého výletu do Betléma v Hlinsku.

Betlém je památková rezervace lidové architektury uvnitř města Chrudimi,na pravém břehu řeky Chrudimky.Byla vyhlášena v roce 1995.Je to vlastně soubor roubených domků drobných řemeslníků,které byly postaveny ve druhé polovině 18.století.Žily zde především rodiny hrnčířů a později tkalců,dále truhláři,hračkáři,sedláři,ševci nebo řezníci,navštívili jsme i domek pilníkáře,což je tam nyní úplně nová expozice.Vyslechli jsme si zajímavé vyprávění paní průvodkyně v jednotlivých domcích,v domku s hudebními nástroji jsme měli možnost i poslechnout si písničky ze starobylého orchestrionu.Děti si se zájmem prohlédly dílničky a bydlení původních obyvatel.V domku s upomínkovými předměty a v krámku Bylinka jsme si koupili malé suvenýry a poseděli jsme si v zahrádce příjemné cukrárny na zmrzlině.Počasí nám moc přálo,takže jsme si výlet moc užili.

J.Krédlová