2. března měly děti ze ZŠ a MŠ možnost zhlédnout Popletenou pohádku O veliké řepě v podání loutkoherce Jana Petráše. Divadelní představení se všem moc líbilo.