Vynášení zimy s filmaři

V sobotu 13. dubna 2013 se děti z naší školy spolu se staršími kamarády podílely na natáčení dokumentárního pořadu České televize o dřívějších zvycích a obyčejích. Připravily si pásmo k vynášení Morany a přinášení létéčka zpět do vsi.

Všichni malí herci se sešli ve škole už v devět hodin ráno, zkoušeli si písničky a říkanky a oblékali se do připravených kostýmů. O půl dvanácté začalo natáčení. Nejprve se točily záběry v zámeckém parku, potom na hrázi rybníka, pak se Morana vynesla za ves, kde ji hoši zápálili a hodili do potoka. Děvčata dozdobila létéčko a odnášela ho do vsi hospodáři spolu s přáním všeho dobrého. Natáčení trvalo skoro do pěti hodin a děti si ho opravdu užily. Byly moc šikovné a dostalo se jim velké pochvaly i od paní režisérky. Všem, kdo nám pomáhali se sháněním kostýmů, moc děkuji. Velký dík patří i paní učitelce Půžové, která pásmo s dětmi připravila.

Mgr. Hana Hertlová