Senování

V pátek 15. března jsme strávili příjemný podvečer při vyrábění velikonočních dekorací ze sena. Rodiče společně s dětmi vyrobili a pak dozdobili velikonoční zajíce a slepičky s kohouty. Hitem letošní velikonoční dílničky se však staly myšky a téměř každá rodina si jednu myšku ze sena odnášela domů. Velký dík patří paní Dobrovolné, která všem trpělivě vysvětlovala postup a pomáhala při výrobě zvířátek. To, jak se nám dařilo, můžete posoudit z následujících fotografií.

Mgr. Hana Hertlová