V pátek 16. února měly děti možnost seznámit se díky panu Pavlovi Macků s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů. Uviděly a uslyšely kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje - např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, psalterium, loutnu, fidulu, středověkou harfu. Rovněž se dozvěděly, jak se vyrábí některé jednoduché hudební nástroje.Pořad se všem moc líbil.