16. 2. 2011 - 30. Výročí otevření mateřské školy v Rozsochatc

Přesně v tento den před třiceti lety 16.2.1981 vkročili první žáčci do mateřské školy v Rozsochatci. Tomuto dni předcházelo několik let plánování a vyjednávání, kde by bylo vhodné místo pro toto zařízení. Nejprve měla stát mateřská škola proti základní škole, výhodou by bylo společné stravování a vytápění. Bohužel v té době nebylo povoleno stavět novostavby, proto se záměr mohl realizovat pouze jako adaptace starší budovy. K tomu účelu zakoupila obec, zastoupená panem starostou, již nefunkční mlýn, jeho činnost byla ukončena 15.10.1956 a od pana Henzla i zahradu, na které bylo zřízeno dětské hřiště. Odkup budovy i pozemku financoval tehdejší ONV. K získání budovy došlo 1.12.1976, již po novém roce 19.2.1977 bylo zahájeno vyklízení objektu a na jaře 1978 byla zahájena stavba, hrubá stavba byla dokončena ještě téhož roku. Kolaudace mateřské školy se uskutečnila 19.12.1980, o celých osm měsíců dříve než se plánovalo. Pravidelný provoz byl tedy zahájen 16.2.1981.

Provozovatelem mateřské školy bylo JZD, které zde později odebíralo i obědy a zajišťovalo dopravu dětí z Jahodova a Čachotína dodávkovým autem. Kapacita byla 35 dětí. Nyní je provozovatelem obecní úřad a kapacita je 28 dětí. Zájem o mateřinku je veliký, dojíždí do ní i děti z okolních vesnic. Předškolní zařízení má společné ředitelství se základní školou v Rozsochatci. Do konce školního roku 2009/2010 zde byla provozována i školní družina, která byla následně přesunuta do ZŠ. Stravování je společné pro MŠ i ZŠ.

Dnes 16.2.2011, se vrámci oslav uskutečnil dětský karneval v mateřské škole, mezi rodiči dnešních žáčků byli i ti, co zde před třiceti lety byli prvními žáčky. Děti si připravily i malá vystoupení. Děvčátka pod vedením jedné maminky paní Szotkowské secvičila orientální tanečky a chlapci měli připravený mušketýrský tanec "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" Maminky též připravily občerstvení. Děti si hrály při tanci s balónky, prolézaly obruče, k tanci vyzvaly i rodiče. Na závěr ještě vystoupila opět paní Szotkowská s orientálním tancem. Pokračováním oslav bude i setkání bývalých zaměstnanců v pátek 18.2.2011, kdy si budou moci prohlédnout dnešní zmodernizované zařízení mateřské školy. Následovat bude posezení v přísálí obecního domu.

/Lenka Hyršová/