Den stromů

V pátek 19. října vyvrcholil v naší škole celotýdenní projekt Den stromů. Toto téma se prolínalo ve všech ročnících různými vyučovacími předměty.

Ve výtvarné výchově ozdobily děti chodbu školy kresbami listů, různých stromů a obrovským plastickým stromem.

V přírodopise a prvouce se žáci učili strom prozkoumávat více smysly a nahlížet na něj v širších souvislostech. Z tohoto pohledu byla zajímavá především aktivita „Můj strom“, při které bylo hlavním cílem probouzet v žácích kladný a ohleduplný vztah nejen ke stromům, ale i k živočichům žijícím v jejich blízkosti.

Dále se děti seznámily s keltským kalendářem, kde je ke každému znamení zvěrokruhu přiřazený strom. Mohly si přečíst důležité znaky jednotlivých stromů a posoudit, zda se na ně příslušná charakteristika hodí.

V hudební výchově si poslechli a také samozřejmě zazpívaly písničky. I když se zpočátku zdálo, že moc písniček na toto téma není, nakonec se společným úsilím podařilo objevit textů docela dost.

Děti si i připomněly mezinárodně slavený svátek přírody i v hodinách českého jazyka prostřednictvím pohádek, pověstí , básniček a odborných textů, které souvisely s tématem stromů. Také vymýšlely texty vlastní. Dva z nich se souhlasem autorů uveřejňuji.

Smrk

U nás stojí smrk
štíhlý jako brk.
Má menší šištičky,
chodí k němu lištičky.
Semínka padají, lištičky papají.

Tomáš Dočkal

Ježeček a kaštan

Ježeček se narodil na samém konci léta. Nebyl proto připravený na zimu, a tak si říkal, jak to asi dopadne. Ostatní zvířátka se na zimu velmi pilně připravovala, ale ježeček nevěděl, co má dělat.Celý smutný si šel na chvilku odpočinout do stínu stromu.Tím stromem byl starý moudrý kaštan.

Ježeček najednou uslyšel slabý hlásek.,,Každé zvířátko si musí připravit zásoby jídla, aby nemělo hlad a zimu ve zdraví přečkalo.”Kaštan ježečkovi poradil, kde může nasbírat jablíčka na zimu. Ježeček poděkoval a šel rychle shánět zásoby. Potom si vše uschoval pod kořeny kaštanu, přikryl se jeho listím a spokojeně usnul.

Natálie Piskačová