Zdravotnická přednáška

Ve středu 19. 3. nás ve škole navštívilo pět studentů Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě, kteří jsou členy organizace Farg záchranná. V téměř tříhodinové přednášce si děti teoreticky a hlavně prakticky zopakovaly první pomoc při různých poraněních - při popáleninách, krvácení, zlomeninách, bezvědomí. Dále si připomenuly důležitá telefonní čísla, na která se oznamují nehody, požáry, vloupání, vzpomínaly, co všechno patří do vybavení lékárniček a také si mohly nechat od šikovných studentek namaskovat na rukou (někdo i na čelo nebo bradu) různé rány pomocí umělé krve a kůže.

Studentům SZŠ děkujeme za přednášku, ze které si odnášíme spoustu informací a zážitků.