V předvánočním čase nás navštívil p.uč. Hájek, který dětem poutavým způsobem přiblížil historii Vánoc a oživil zvyky a staré obyčeje. Děti se seznámily s postavami jako je Lucie, Amrož, Barbora, Mikuláš. Ukázal také , jak se dělají ozdoby ze slámy.

Dne 19.12.2011 proběhla soutěž loutkových divadélek.

Děti si ve skupinách vyrobily, připravily a nacvičily krátká představení s vánoční tematikou. Scénky byly veselé, dokonce v jedné byli i zvířata - koně. Scénky děti situovaly ze života rodin, jak probíhají vánoční přípravy a jak se na nich sami podílejí. Byla to veselá a příjemná tečka na konec kalendářního roku.

Nejlepší divadelníci byli odměněni sladkostí a dětským šampaňským.