Návštěva ekologického centra v Horní Krupé

Zajímavé a poučné dopoledne jsme strávili v ekologickém centru v Horní Krupé. Dozvěděli jsme se totiž spoustu informací o třídění odpadů. Vyzkoušeli jsme si, jestli dokážeme správně třídit rozličný odpad - od starých ledniček, obuvi, sáčků z plastu, po konzervy a třeba i staré oblečení. Uvědomili jsme si, že pokud budeme správně odpad třídit, v popelnicích nám mnoho odpadků nezůstane a tím pádem se bude i méně netříděného odpadu vyvážet na skládky. Shodli jsme se na tom, že trocha práce při třídění odpadků rozhodně stojí za to, aby naše příroda zůstala zachovaná i pro příští generace.