Škola se otvírá.

V pondělí 2. září se otevřely dveře všech základních a středních škol. V místní škole v Rozsochatci nejprve přivítali v 7.45 hod. starší žáky a o hodinu později zasedli po prvé do školních lavic i noví prvňáčci. Nejmenší do školy doprovodili rodiče i prarodiče a starší spolužáci si pro ně připravili hudební vystoupení na uvítanou. Paní ředitelka Mgr. Hana Hertlová dětem představila paní učitelku Mgr. Martu Půžovou, která je bude jejich prvním školním rokem provázet. Následovalo přivítání každého ze šesti prvňáčků osobně, v letošním školním roce tuto školu začali navštěvovat: Ruby Farka, Terezka Haláková, Terezka Nováková, jediný chlapec Michal Svoboda, Terezka Rejzková a Lucie Špilková. Děti dostaly balíček s pomůckami, dárek a kytičku. Po té si je převzala paní učitelka anglického jazyka Jana Krédlová a provedla je po škole, žáčci si mohli vyzkoušet zpívání v doprovodu klavíru, v tělocvičně si zahráli s míčem. Paní ředitelka i paní učitelka zatím probíraly s rodiči organizační věci.

V tomto roce se opět podařilo školu v mnohém vylepšit, hlavně se obměňuje a vylepšuje vybavení budovy, školní družiny a byly vytvořeny i prostory pro malou dílnu na výuku praktických činností. Nově byl pro děti zřízen i školní dvůr s herními prvky a hřištěm na míčové hry. Školní dvůr byl pořízen z části financí získaných obcí v roce 2012 z podpory vítězům soutěže Vesnice roku od MMR z programu pro podporu obnovy venkova. Druhou část odměny obec použije na veřejné osvětlení pro lokalitu Nové Dvory, kde se pracuje na zasíťování 6 nových stavebních parcel. Školní pozemek je nově též oplocen.

Po dnešním uvítání žáků po letních prázdninách začne již zítra v 7.45 hod. běžné vyučování a postupně se rozeběhne i činnost zájmových kroužků. Nejvíce se děti těší na keramický kroužek, do budoucna by ve škole chtěli ušetřit prostředky na vlastní pec na vypalování keramiky, nyní své výrobky musí vozit na vypalování k paní Lence Sedlákové z Jitkova.

/Lenka Hyršová/