U příležitosti 100. výročí založení naší republiky jsme se podíleli v neděli odpoledne 21. října na malé slavnosti, při které byla vysazena lípa svobody v prostorách parku pod Statkem Lesolg.

Pan starosta obce Jaroslav Krédl připomenul, že touto akcí navazujeme na odkaz našich předků, kteří před sto lety 19. listopadu 1918 vysadili rovněž lípu svobody u příležitosti založení samostatného Československa. Symbolem první republiky se stal Tomáš Garrigue Masaryk, její první prezident. Slečna Magda Piskačová zahrála na housle, jako vzpomínku na tohoto velikána české historie, jeho nejoblíbenější píseň „Ach synku, synku.“. Poté jsme se dozvěděli, jak probíhalo slavnostní sázení lípy svobody před 100. lety - tehdy šel průvod v čele s krojovanými děvčaty od nádraží ke škole a odtud k prostranství u dnešního obecního úřadu mezi čp. 18 a 22, kde byla lípa slavnostně vysazena.

Slavnostně bylo pojato sázení lípy i nyní. Zastupitelé obce požádali nejstarší občanku obce paní Jaroslavu Krédlovou, aby symbolicky přihodila první lopatku hlíny ke stromu. Následovaly děti ze základní školy a za nejmladšího občánka Eliáše Baláže přihodil hlínu jeho tatínek Slavomír a po něm se připojili další občané, kteří byli přítomni. Na závěr slavnosti zahrála opět slečna Magda Piskačová na housle státní hymnu.

Poté pan starosta pozval přítomné do přísálí obecního domu, kde byla připravena výstava dobových i současných fotografií obce z obecní kroniky a na tradiční řemeslnický jarmark, který v sále pořádaly členky ZO ČSŽ. Na jarmark se sjeli prodejci z okolí, vybírat jsme mohli z keramického zboží, perníčků, mýdel, vonných svíček, šitých textilních výrobků, výrobků z papírových ruliček, látkových trpaslíků a mnoha dalších výrobků. Velký zájem byl i o výrobky našich dětí ze školní družiny.