Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro výuku předlékařské první pomoci. Nejen že pořádá kurzy pro dospělé, ale v rámci zdravotní výchovy organizuje také řadu akcí pro děti a mládež. V pátek 22. 11. takový kurz proběhl i na naší škole. Pod vedením zdravotních sestřiček, zkušených lektorek ČČK v Havlíčkově Brodě, si děti vyzkoušely základy první pomoci, cvičily správnou techniku obvazování poranění a zopakovaly si i důležitá telefonní čísla, na kterých mohou požádat o pomoc. Děkujeme paní Magdaléně Vojtěchové a Janě Kudlové.