Poslední školní den roku 2016 se již tradičně nesl v pravé vánoční atmosféře. Poslouchali jsme pohádky, Kristýnka Jeřábková a Sylva Horáková vystoupily s krátkým hudebním programem, připravovali jsme sváteční stůl s vánočním cukrovím od našich maminek, vyráběli vánoční svícínek z jablíčka a vzájemně jsme se podarovali drobnými dárky.

Také jsme ve škole přívítali milou návštěvu - pana starostu, pana místostarostu a paní hospodářku, kteří nám přišli popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku.