Nové školní hřiště

První týden v říjnu byla dokončena pokládka povrchu školního hřiště a my můžeme, pokud dovolí počasí, trávit hodiny tělesné výchovy a také odpoledne v družině na školním hřišti. Kromě hřiště zde byl nainstalován nový herní prvek - lezecká stěna pro žáky -  krásná žlutá chobotnice. Pro žáky školy je vybudování hřiště velkým přínosem a my moc děkujeme zřizovateli, že tento projekt realizoval. Zbývá ještě upravit terén a okolí hřiště  a nasázet keře a květiny, což plánujeme na jarní měsíce příštího roku.