25. 3. 2010 Vynášení zimy

Jak je již v Rozsochatci zvykem, i v letošním roce nezapomněli přivolat jaro, ve čtvrtek 25.3.2010 zde vynášeli zimu. Ve 14.00 vyšly školní a školkové děti, doprovázené občany, v průvodu od budovy mateřské školy a společně při zpěvu jarních písní vyprovázeli symbolickou postavu zimy za obec k potoku. Zde ji odstrojili a spálili, pak popel poslali po potoce.

Velikonoční náladu dotvářely i některé děti, které si na dnešní den vzaly s sebou i hrkačky a klapačky. Krojovaná děvčata převzala létéčko a všichni se vypravili opět za zpěvu k budově obecního domu, zde ho odevzdali zastupitelce obce paní M.Zadinové. Ta je odměnila koláčky. Paní Zadinová pak názorně předvedla v přísálí obecního domu výrobu velikonoční dekorace. Všichni zúčastnění si mohli zkusit vyrobit některé z vystavených zvířátek ze sena. Děti i rodiče se s zájmem zapojili do práce. Bylo to velmi příjemné jarní odpoledne připravené místní základní školou, mateřskou školou a obecním zastupitelstvem.
/Lenka Hyršová/