Půjdem spolu do pohádky

Projektový den - 1. - 2. roč.

Prvňáčci a druháčci se vydali ve středu 25. 3. 2015 do pohádkového světa, cestou je provázelo mnoho nadpřirozených bytostí.

Vyprávěli jsme si o pohádkových knížkách, kde vítězí dobro nad zlem. Přiřazovali jsme správný název pohádky k obrázku a spojovali jsme dvojice postav, které k sobě patří.

V matematice jsme počítali s Rákosníčkem.

Po srovnání a nalepení obrázkové osnovy nás navštívil pan Krakonoš s Trautenberkem. Ve skupinách jsme vlastnosti těchto postav charakterizovali a nakreslili je.

Projektový den jsme zakončili výrobou Večerníčka a zhodnocením.

Pohádkám jsme se věnovali již delší dobu. V únoru jsme recitovali veršované pohádky Františka Hrubína, v březnu jsme sehráli dvě hudební pohádky a prožili jsme dva projektové dny věnované pohádkám, českým spisovatelům a ilustrátorům.