Letošní školní rok byl z důvodu stavebních úprav v budovách základní i mateřské školy zkrácený o dva dny, a tak jsme již v pátek 26. června slavnostně zakončili výuku.

Za přítomnosti p. starosty Jaroslava Krédla jsme se rozloučili s osmi páťáky, kteří ukončili povinnou docházku na naší škole a rozlétnou se na druhý stupeň základních škol nebo na víceleté gymnázium v Chotěboři a Havlíčkově Brodě. Přejeme jim hodně štěstí v dalším životě.

Přejeme také všem ostatním žákům a dětem krásné prázdniny plné sluníčka a zábavy. Rodičům pak přejeme klidnou dovolenou a krásné zážitky prožité společně se svými dětmi.

Nový školní rok 2015/2016 zahájíme v úterý 1. září 2015. Prvňáčci budou přivítáni v 8,30 hodin, všichni ostatní žáci tradičně v 7,45 hodin.