Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo 26.6. v budově MŠ.

Děti s paní učitelkou Pelikánovou předvedly rodičům moc hezké pásmo písniček, tanečků a básniček. Za svoji práci v MŠ pak převzaly ,,předškolácké vysvědčení,, a na oplátku zase děti předaly svým paní učitelkám kytičky. Poté zazvonil zvonek jako symbolické zakončení docházky  do MŠ a už si děti přebrala paní učitelka Doležalová, která je bude vyučovat v 1. třídě.  Paní učitelka dětem popřála hezké prázdniny a  krátce jim povídala, co všechno je ve škole čeká. Pak si společně zazpívaly jednu písničku.