Naše škola se přihlásila do projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina,  ze čtyř možných aktivit jsme si vybrali dvě pro nás nejzajímavější - Zdraví nás baví a Bezpečně na cestě.

Ve dnech 22. 9. - 24. 9. všichni žáci školy absolvovali program Bezpečně na cestě, kde společně s lektory BESIPU teoreticky, ale hlavně prakticky - v terénu- řešili nejrůznější témata z dopravní výchovy.

Žáci si například připomněli, co všechno patří k výbavě cyklisty, zásady první pomoci, dopravní prostředky a chování v nich, dopravní značky, řešili s lektory dopravní situace v okolí naší školy - přechody, křižovatky, železniční přejezd, obytnou zónu. Na provizorním dopravním hřišti u budovy školy si vyzkoušeli jízdu na kole, a koloběžce v situaci, kdy je doprava řízena policistou.

Děti se na všech činnostech aktivně podílely a projektové dny pro ně měly velký přínos.