Konec školního roku

28. června jsme slavnostně zakončili letošní školní rok. Předali jsme kytičky všem p. učitelkám, rozloučili jsme se s pěti páťáky, kteří odchází na druhý stupeň základní školy, a pak už hurá na prázdniny!