Výtvarná soutěž ,,Požární ochrana očima dětí,, pro rok 2012

Ve středu 28.března byly v naší školní družině vyhlášeny výsledky soutěže ,,Požární ochrana očima dětí,, pro rok 2012.

Tuto soutěž vyhlašuje Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit žási škol i děti z mimoškolní činnosti.

V naší škole se základního kola výtvarné části zúčastnilo 22 dětí. Výtvarné práce ohodnotily paní učitelky.

Mezi nejlepší patřily výtvarné práce těchto dětí:

  • 1. a 2. roč. - Karel Jelínek, Simona Pešoutová, David Svoboda
  • 3., 4. a 5. roč. - Nikola Eisenvortová, Kateřina Vašáková, Tomáš Dočkal

Další tři práce vybrali vedoucí mladých hasičů. Byly to výkresy Jakuba Eisenvorta, Elišky Eisenvortové a Josefa Eisenvorta.

Všechny jmenované práce budou zaslány na Okresní sdružení hasičů v Havlíčkově Brodě , kde proběhne okresní kolo. Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů v Rozsochatci, který zakoupil odměny pro všechny zúčastněné děti.

Dobrovolná M.