Keramika

Výrobky dětí z keramického kroužku za 1.pololetí školního roku 2015/2016.