Slavnostní zahájení školního roku

školní rok 2018/19 byl na naší škole pro všechny žáky školy slavnostně zahájený za přítomnosti hostů v  7,45 hodin.

První den se žáci v lavicích dlouho nezdrželi a po přivítání a po vyslechnutí nezbytných informací pro další dny byly děti ,,propuštěny,, s přáním, aby si  hezky užily dnešní den.