Letošní školní rok byl slavnostně zakončen ve čtvrtek 30. června.

Za přítomnosti p. starosty Jaroslava Krédla jsme se rozloučili s šesti páťáky, kteří ukončili povinnou docházku na naší škole a rozlétnou se na druhý stupeň základních škol nebo na víceleté gymnázium v Chotěboři.Přejeme jim hodně štěstí v dalším životě.

Přejeme také všem ostatním žákům a dětem krásné prázdniny plné sluníčka a zábavy.

Nový školní rok 2016/2017 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016. Prvňáčci budou přivítáni v 8,30 hodin, všichni ostatní žáci tradičně v 7,45 hodin.