V pátek 4. 3. 2022 k nám do školy přijela paní lektorka, aby s žáky realizovala program finančního vzdělávání Abeceda peněz. Žáci probírali témata nakupování a placení, srovnávali ceny zboží. Dále se věnovali hospodaření domácnosti - porovnávali potřeby a přání s finančními možnostmi, sestavovali jednoduchý rozpočet, vysvětlili si, co je rozpočet přebytkový, ztrátový a vyrovnaný, uváděli příklady a možnosti zvýšení příjmů a snížení výdajů. Objasňovali si proč spořit, mluvili o vzniku dluhů a nutnosti jejich placení. Objasnili si rizika půjček a vysvětlovali si, v jakém případě a kde je vhodné si půjčit. Program byl uzpůsobený věku dětí a byl velmi pěkně sestavený a pro běžný život velmi příno