Také letos jsme vyráběli pohádkové postavičky a psali pohádky na 26. ročník výtvarné a literární přehlídky.

Paní učitelky v úterý 2. května naše výtvarné práce s pohádkovými motivy  nainstalovaly v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Všechny děti, které se podílely na výrobě pohádkových postav nebo psaly pohádku, dostaly jako poděkování od pořadatelů lístek na divadelní představení do KD v Havlíčkově Brodě.

Pohádka, na kterou jsme se do Havlíčkova Brodu vypravili 5. května a kterou sehráli členové divadýlka Mrak, se nám moc líbila. Poté jsme ještě zhlédli výstavu výtvarných prací, vyzvedli si odměny za naše literární práce a odměnu za výtvarnou expozici a pedagogické vedení.

Ještě jsme si stihli koupit nějakou drobnost pro radost v hračkárně a pak jsme spokojení a plní zážitků odjeli domů. Bylo to moc hezky strávené dopoledne a všichni jsme si výlet za kulturou užili.