Pobyt v Británii s výukou v PRIMARY SCHOOL

Naše škola, jako jedna z mála malotřídních škol, získala v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na zahraniční jazykový kurz pro žáky. Výuky ve škole v Dartfordu a poznávacího pobytu se účastnilo 10 žáků školy.

Odjížděli jsme v podvečer 22. září. V jednu hodinu odpoledne následujícího dne jsme již stáli na trajektu a přibližovali se ke břehům Velké Británie.

Po vylodění jsme obdivovali útesy v Doveru a plni očekávání se vydali na náš první výlet. Navštívili jsme krásné starobylé městečko Canterbury plné křivolakých uliček a hrázděných domů. Měli jsme možnost zhlédnout klenot města, gotickou katedrálu, jednu z nejstarších a nejznámějších dochovaných křesťanských staveb v Anglii. Poté už jsme mířili k cíli našeho ubytování - na předměstí Londýna, do hostitelských rodin v Bexley. Protože jsme se na cestě do Londýna nevyhnuli dopravní zácpě, k hostitelským rodinám jsme se dostali až po půl deváté večer. Následovalo přivítání, večeře a potom jsme po náročné cestě doslova padli do postelí a spali až do rána.

Po snídani jsme byli svezeni k autobusu a vydali jsme se do Holy Trinity primary school v Dartfordu. V této škole jsme absolvovali po dva dny dvanáct hodin výuky. Byli jsme rozděleni do skupin a naši žáci byli po celou dobu vyučování zapojeni do výuky společně s britskými školáky. To, že jsme mohli navštívit školu a být součástí jejího běžného chodu pro nás byl mimořádný zážitek a ohromná zkušenost.

Po vyučování jsme ještě stihli jeden den návštěvu městečka Lewisham a druhý den návštěvu městské části Londýna, Greenwiche. Přes krásný park jsme vyšli na vrcholek kopce, kde je postavena Královská greenwichská observatoř, kterou prochází nultý poledník a od kterého se počítá zeměpisná délka. Všechny děti si vyzkoušely postavit se jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli - tedy obkročmo přes nultý poledník. Z vrcholku kopce u hvězdárny byl překrásný výhled na Canary Wharf, moderní výstavbu vysokých domů a také na Millenium Dome, multifunkční arénu postavenou pro Letní olympijské hry v roce 2012.

V sobotu jsme podnikli celodenní výlet do Brightonu - přímořského letoviska, kde jsme mimo jiné navštívili Royal Pavillion, bývalý královský palác postavený na počátku 19. století pro prince regenta, který je pozoruhodný architekturou inspirovanou Indií a orientálním interiérem. Největším zážitkem bylo však podmořské akvárium, ze kterého byly děti úplně unešeny. Dopoledne jsme před návštěvou Brightonu ještě stihli procházku  po zářivě bílých křídových útesech Seven Sisters.

Poslední den pobytu patřil návštěvě Londýna. Přes Hyde park jsme se dostali k Buckinghamskému paláci, dále jsme pokračovali prohlídkou Big Benu, Parlamentu, Westminsterského opatství, Trafalgarského náměstí, náměstí Piccadilly a stihli jsme i prohlídku Národní galerie. Den rychle uběhl a my jsme v šest hodin večer nasedli do autobusu a vydali se směrem Dover. Následovalo nalodění na trajekt a po vylodění ve francouzském Calais cesta domů.

Zájezdu se zúčastnilo pět žáků 3. ročníku a pět žáků z 5. ročníku, tedy relativně malé děti. Vše ale zvládli na výbornou a z jazykově vzdělávacího pobytu se vrátili nadšení. O žáky pečovali téměř 24 hodin denně 3 pedagogové a jedna maminka a všem patří za jejich práci velký dík.