V prvním kole odpovídali na testové otázky z různých oborů - přírodovědy, dějin, zeměpisu a literatury. Zde získali plný počet bodů.  Poté následoval matematický rébus, posledním úkolem byla velká trojkřížovka.

Soutěžní klání bylo zakončeno předáním diplomů a každý účastník si také odnesl pěknou knihu.

Kdo by si chtěl vyzkoušet jeden z úkolů soutěže, může začít přemýšlet a počítat: Na louce se pasou husy a ovce. Mají celkem 40 hlav a 96 nohou. Kolik hus a ovcí je na louce?