Slet ježibab a ježidědků ve školní družině

V pondělí šestého května se konal v naší tělocvičně slet ježibab a ježidědků. Všechny děti z družiny se převlékly za ježibaby a ježidědky.  Hráli jsme různé hry a tancovali. Také jsme měli malé občerstvení. Na konci sletu nám zatancovala děvčata z tanečního kroužku a losovali jsme si ceny. Byla to veliká zábava.
Nikola a Lucka