7. 2. 2011 Zápis do základní školy

Pondělí 7. 2. 2011 bylo pro budoucí prvňáčky v Rozsochatci dnem, kdy se v doprovodu rodičů, přišli slavnostně zapsat do místní základní školy. Uvítala je a jejich znalosti si vyzkoušela paní ředitelka Lenka Mudrochová. Děti ukázaly, jak znají barvy, čísla, tvary, poznávaly zvířátka, přednesly básničku, nebo písničku, také malovaly a povídaly si s paní ředitelkou. Na památku si mohly vybrat dáreček, který pro ně vyrobili budoucí spolužáci.

U zápisu obstálo a do školy bylo zapsáno šest nových žáčků, pět chlapců a jedna dívka. Škola pro ně není zcela neznámá. Už jako žáčci mateřské školy, se účastnili společných kulturních či sportovních aktivit. Budoucí prvňáčci se zde byli i minulý měsíc seznámit s průběhem vyučování, aby se nástupu do školy nebáli.
/Lenka Hyršová/