Šel tudy, měl dudy

Ve čtvrtek 8. 1. 2015 proběhl ve škole hudebně - výchovný program s názvem Šel tudy, měl dudy, kterého se účastnily děti z mateřské i základní školy.

Celým pořadem nás příjemně provázeli pedagogové ze ZUŠ - Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová, kteří nám představili celou řadu hudebních nástrojů. Děti se snažily názvy nástrojů zapamatovat, s některými se setkaly úplně poprvé jako třeba s klarinetem, violoncellem, saxofonem nebo příčnou flétnou. Pořad byl zakončen písní Není nutno doprovázenou na dudy i buben.

Během koncertu jsme si poslechli i zazpívali mnoho známých melodií.

Program se nám moc líbil.