Dřevíčková dílnička

Páteční dopoledne 8. ledna si děti ze základní i mateřské školy mohly vyzkoušet svoji zručnost při práci se dřevem. Přijel za nimi pan Marek Pilnáček se svým programem Dřevíčková dílnička.

Děti byly seznámeny s opracováním dřeva drobnými dřevoobrábějícími nástroji a vše si samozřejmě vyzkoušely. Všichni si na konci programu odnášeli dvě vlastnoručně vyrobené dřevěné hračky a zářili spokojeností nad dobře odvedenou prací.