9. října se děti účastnily exkurze na sběrný dvůr v Chotěboři. Zde se dozvěděly jakým způsobem se
nakládá s odpadem, do jakých kontejnerů se správně odpad třídí a co se s ním dále děje. Žáci 4. a 5.
ročníku ještě navštívili skládku komunálního odpadu na Lapíkově u Chotěboře. Pan Nikl, správce
skládky nám ukázal místo současné skládky, dále připravovanou část pro budoucí skládku a také již
revitalizovaný kopec staré skládky. Některé děti měly nápad jej využít v zimě na sáňkování. Škoda, že
tam bude z hygienických důvodů vstup zakázán ještě minimálně 60 let. Exkurze odstartovala výukový
blok o správném zacházení s odpadem a třídění odpadů. Tomuto tématu se budeme věnovat ve škole
podrobněji.
Iva Kopecká , 11. 10. 2017