Třídu navštívila lektorka s krabicí plnou stavebních kostek a se speciální soupravou prvků a výkresů. Dětí se dozvěděly, co je to technický výkres a jak se v něm čte, kdo je architekt, projektant, kdo je elektrikář, instalatér, co jsou obvodové zdi a příčky. Z lega stavěly půdorys domu podle technického výkresu s rozvody vody, elektřiny a s kanalizací.

Děti získaly osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou a zároveň slouží jako informace pro rodiče. 

Program u dětí rozvíjel pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost při práci, schopnost práce ve skupině a manuální zručnost.