V minulých dnech si paní Lenka Hyršová, kronikářka obce, přišla do naší školy nafotit novou tělocvičnu. My jsme využili příležitost a paní kronikářku jsme vyzpovídali.

1. Kolik let už píšete kroniku obce a jak jste se k této činnosti dostala?

Kronikářkou obce jsem od prosince 2006. Kronikářem obce byl přede mnou pan Jaroslav Hyrš, což byl otec mého manžela, kroniku psal 27 let. Občas jsem mu pořizovala fotografie z některých akcí v obci a ukazoval mi, jak se kronika vede. V době kdy těžce onemocněl, mne poprosil, zda bych nechtěla kroniku převzít. Rovněž zastupitelé obce s tím souhlasili. Byl to velice pečlivý kronikář, který ke kronice vedl i rozsáhlé přílohy nejen fotografické(např. svatební oznámení, smuteční parte, novinové výstřižky..), nebyla jsem si jistá, zda to budu také tak umět a říkala jsem, že to tedy jen zkusím a už jsem u toho zůstala.

2. Jak sháníte informace a materiály do kroniky?

Hodně fotím kulturní a sportovní akce v obci, zaznamenávám pomocí fotografií i proměny naší obce (např. každé popisné číslo v obci-obytný dům nebo evidenční číslo- rekreační dům či chata má založený svůj arch, na který během let lepím fotografie, jak se dům třeba opravoval, nebo přestavoval), nyní se hodně mění lesy v okolí obce kvůli kácení stromů napadených kůrovcem. Dále využívám regionální tisk, dnes to je již jen chotěbořský zpravodaj ECHO a internetové zpravodajství vysocina-news, kde bývají zprávy o naší obci. Někdy se objeví zpráva i v jiném tisku. Někdy mne upozorní sami občané- ako například na použité fotografie z naší mateřské školy ve filmu Křídla Vánoc, nebo když naleznou po předcích nějaké zajímavé fotografie, či staré písemnosti a zapůjčí je ke zdokumentování. Někdy se dá něco o historii dopátrat v archivech matrik. Pokud má někdo svatbu, nebo někdo zemřel, poprosím ho, zda by věnoval do přílohy svatební oznámení či smuteční parte. Některé materiály najdu na internetu.

3. Je kronika stále ilustrovaná, a pokud ano, kdo ji ilustruje?

Ilustrace zavedl v obecní kronice již zmiňovaný pan Jaroslav Hyrš. Vždy ke každému roku namaloval titulní stránku. V této tradici pokračuji i já a každý rok namaluji na titulní stránku něco, co se vztahuje k obci- například co se v tom roce povedlo vybudovat, nebo zajímavost, která se udála.

4. Jaké události nejraději zaznamenáváte?

Vždy ráda píšu o tom, co se povedlo udělat, na co se získala dotace a co přispělo k tomu, aby naše obec byla hezčí. A pak samozřejmě ráda zapíšu, když se někomu v obci daří uspět v nějaké dovednosti ať sportovní, kulturní, vědomostní, anebo udělá někdo něco pro ostatní. Proto se chlubte v čem jste dobří, jednou si o tom možná přečtou i vaše děti.