V úterý 7. února přijela za staršími žáky lektorka z ČČK a část dopoledne věnovali výuce zdravovědy.