V pátek 13. září pozvala paní Opršalová společně s dětmi z Country kroužku  rodiče a další zájemce do Country clubu v Rozsochatci. Děti předvedly nejnovější naučené tance a po výborném občerstvení byly promítány ukázky z akcí, kterých se kroužek účastnil. Všichni strávili v Clubu příjemný podvečer.