Statek Lesolg a myslivci nás pozvali na Dětský den s myslivostí, abychom tady prodávali své výrobky z kroužku keramiky a školní družiny. Také zde byla výstavka našich výkresů.