Dne 31. května 2024 proběhl v naší mateřské škole dětský den, který se konal dopoledne na zahradě školky. Pro děti byl připraven bohatý program plný her a zábavy. Děti měly možnost zahrát si různé hry, jako například házení míčem a prolézání tunelem. Také si mohly zajezdit na odrážedlech a běhaly po celé zahradě. Celé dopoledne bylo plné smíchu a radosti. Na závěr byly děti odměněny za svou aktivitu a nadšení. Každý dostal nanuk, čerstvé ovoce a další dobrůtky. Dětský den se vydařil a všechny děti si ho užily.