V pátek 21. 2. 2020 se konal ve školce karneval. S dětmi jsme se proměnily v pohádkové bytosti, zvířátka a v další postavy kouzelného světa pohádek. Po svačině jsme měly pro děti připravený program. Děti si nejdříve zatancovaly na hudbu, poté následoval tanec na novinách, oblíbená hra na sochy a hra Poznej, kdo to je, prolézání obručemi, tanec s koštětem a nakonec tanec s balónkem. Karnevalové dopoledne jsme zakončily sladkou odměnou, kterou si děti vyhledaly v dóze plné fazolí.