Tento školní rok jsme kvůli distanční výuce mnoho výrobků nezhotovili. V září jsme vyráběli květinové zápichy na jarmark. Jarmark se ale bohužel nekonal. V květnu jsme začali vyrábět zvonkohry. Mladší děti mráček s kapkami deště a starší děti větší závěs, který si každý dozdobil podle své fantazie. Každý si ještě vyrobil velké květiny jako zápich ven do záhonu. Jednu zapíchl poslední den školního roku do záhonu u školy.